facebook-20150813-015222

В​и благодариме што го избравте ПОСТОЛ РАДИО.

ПОСТОЛ РАДИО ќе продолжи со својата работа следната

сезона почнувајќи од 20 јуни 2017 година.