Постол Радио

Follow-нете не на Tune In:

gallery/grafo copy

Графо Сервис

 Печатница ГРАФОСЕРВИС овозможува квалитетни печатарски услуги уште  од 1992 год. Основана е во Струмица, Македонија. После 5 години интензивно печатарски услуги, целото внимание и фонд беа посветени на опремување на модерна печатарска куќа. Таа е првата приватна печатница во Струмица. Во текот на 12 годишното работење печатницата ги достигна европските  стандарди и се гордее со тоа што е меѓу десетте најдобри печатници во Македонија.